Sollia Prestegård, gårdsbruk, salg av geiteprodukter, hytteutleie.
Sollia, Rondane, Geit, Rv 27, Nasjonal Turistveg, Hytteutleie, Spekepølse, Atnavassdraget, Statsalmenning, Atnsjøen, Stor-Elvdal, Kulturlandskap, Hedmark, Ringebu, Villrein.
Ringebufjellet, Øverdalssetra, Nasjonalpark, Naturreservat, Småviltjakt, Fiske, Friluftsliv, Fjellstyre,
En oversikt over hvor vi er, og av hva vi driver med. Her er litt om pølseproduksjon av kjøtt fra geit, hytteutleie, seterdrift, folkemusikk og gårdsdrift.
Sollia Prestegård ligger i Øverdalen i Sollia,i Stor - Elvdal kommune omlag midtveis mellom Oslo og   Trondheim.   
Vi er en familie på 6, som bor og driver med småbruk med geit i Sollia i Østerdalen.
Øverdalssetra ligger bare ca 3 km fra Prestegården, og ligger på en gammel setervoll med 11 gamle setrer, ca 900 m.o.h.
Mor, Ellen Marie Tangen, forpakter og driver småbruket til sine foreldre, Tangen. Ellen driver også en del med folkemusikk, og har også vært aktivt med både i politikk, og i kultur - og annet organisasjonsliv.           
Far, Hans Bondal, driver bruket vi sammen overtok i 1983, Sollia Prestegård. Hans Er fjelloppsynsmann i Sollia, og i tillegg er han sekretær for både fiskeforening og viltstellområdet her i Sollia. Hans har også vært aktivt med i diverse organisasjonsliv.
Sammen har vi fire barn, Sondre, Amund, Heidi og Gisle
Beliggenhet;
Sollia Prestegård ligger i Øverdalen i Sollia,i Stor - Elvdal kommune omlag midtveis mellom Oslo og   Trondheim.                                                                              
Rv. 219 mellom Atna og Enden passerer rett forbi gården, og møter ved Enden rv 27 som går fra Ringebu til Folldal. På parsellen Enden - Folldal passerer veien med flott utsikt inn i Rondane, også kalt " de blå fjellene ". Denne veien er nå i ferd med å bli Nasjonal Turistvei,
" Rondevegen ".
Gården ligger på ca 800 m.o.h, og ligger høyt i lia over elva Setninga, og med bratte lier under gården, og skogs - og ( vernede ) myrområder på oversiden, og med seter på Øverdalssetra,  ca 900 m.o.h, ca 3 km fra gården.
Geitpølse fra Sollia
Vi har for tiden følgende typer av geitpølse:
Salamipølse
Stabburspølse
Urtepølse
Geitpølse med oliven og feta
Geitpølse med hvitløksflak
Morrpølse
Landjeger
Sollia Prestegård, gårdsbruk, salg av geiteprodukter, hytteutleie.
Sollia, Rondane, Geit, Rv 27, Nasjonal Turistveg, Hytteutleie, Spekepølse, Atnavassdraget, Statsalmenning, Atnsjøen, Stor-Elvdal, Kulturlandskap, Hedmark, Ringebu, Villrein.
Ringebufjellet, Øverdalssetra, Nasjonalpark, Naturreservat, Småviltjakt, Fiske, Friluftsliv, Fjellstyre,
En oversikt over hvor vi er, og av hva vi driver med. Her er litt om pølseproduksjon av kjøtt fra geit, hytteutleie, seterdrift, folkemusikk og gårdsdrift.
Samtlige pølser er  laget av rent geitkjøtt ( ikke blod / innmat ), kun tilsatt litt nødvendig spekk, samt forskjellig krydder til de forskjellige pølsetyper.
Røkt geitelår
Vi har også varmrøkt geitelår fra egenprodusert geit. Varmrøkt lår kan brukes slik de er, eller de kan varmes/stekes i ovn. Vanlig størrelse mellom 1,5 - 3,5 kilo.
Øverdalssetra ligger bare ca 3 km fra Prestegården, og ligger på en gammel setervoll med 11 gamle setrer, ca 900 m.o.h.
I dag er kun 2 av disse i drift til geitsetring. For vår del tok vi opp igjen setringen for ca 10 år siden.  På det daværende tidspunkt var setervollen ganske gjengrodd av ener og bjørk, men kombinasjonen geiter og rydding har fått fram igjen kulturlandskapet i større grad.
Seterfjøset, som er gammelt ( kanskje det gamleste huset  i setergrenda? ) og bygd av stein, er ominnredet og det er lagt inn rørmjølkanlegg og mjølkbenk. Enkelt mjølkrom er bygd, og det er satt opp nytt gjerde, " skigard" rundt hele setervollen
Sollia kirke
Ligger ved riksvei 219 (Atna - Enden)
Fra 1738. Reist av de 60 innbyggerne i bygda og hørte opprinnelig til under Ringebu.
Kirka er ei perle med et rikt dekorert interiør
Sollia Prestegård, gårdsbruk, salg av geiteprodukter, hytteutleie.
Sollia, Rondane, Geit, Rv 27, Nasjonal Turistveg, Hytteutleie, Spekepølse, Atnavassdraget, Statsalmenning, Atnsjøen, Stor-Elvdal, Kulturlandskap, Hedmark, Ringebu, Villrein.
Ringebufjellet, Øverdalssetra, Nasjonalpark, Naturreservat, Småviltjakt, Fiske, Friluftsliv, Fjellstyre,
En oversikt over hvor vi er, og av hva vi driver med. Her er litt om pølseproduksjon av kjøtt fra geit, hytteutleie, seterdrift, folkemusikk og gårdsdrift.