Sollia Prestegård

LightWEB
LightWeb
 
Velkommen til Sollia Prestegård

Sollia Prestegård ligger i Øverdalen i Sollia, i Stor - Elvdal kommune omlag midtveis mellom Oslo og Trondheim. Gården er fra 1860 - tallet, og ble da gitt i gave fra naboeiendommen Frami. På slutten av 1890 - tallet og framover bodde prestefamilien Lassen her, og prestefrua, Helene Lassen skrev Sollia sin første bygdebok. Hennes bror, Kalle Løchen, var kunstmaler og en av Edvard Munch's gode venner. Han har malt flere interiørbilder fra presteboligen, som bl.a. annet henger utstilt på Lillehammer Kunstmuseum. Forfatteren Jørgen Nordheim har også hatt noe av sin oppvekst her, ettersom faren var prest i bygda.

 
Geite pølse
  • Stabburspølse
  • Geitpølse med oliven og feta
  • Geitpølse med hvitløksflak
  • Morrpølse
  • Rødvinspølse

Samtlige pølser er laget av rent geitkjøtt (ikke blod / innmat), kun tilsatt litt nødvendig spekk, samt forskjellig krydder til de forskjellige pølsetyper. (Unntatt stabbur, hvor det må være blod).


Geite produkter
Vi driver med geit og lager diverse produkter ut fra dette.
  • Røkte geitelår
  • Kaldrøkte geitelår: Disse kan brukes som vanlige spekelår, til middag / pålegg, eller til kos.
 


 
Seter cafe
Vi vil også by på enkel servering på setra vår. Det vil bli mulig å kjøpe kaffe, te, saft / brus og kaker / rømmevafler, rømmegrøt og spekemat. Salg av spekepølser av geitkjøtt / kaldrøkte geitlår, ekte geitost samt takkebakst.


Åpningstider
fra 1. juli til 15.august
kl.12.00 til 18.00, torsdag, fredag, lørdag og søndag hver uke i denne perioden.
 
Vi tar også imot bestillinger utover denne tida.
 
Velkommen!
 

 
Folkemusikk

Ellen Marie har i en årekke drevet med folkemusikk, dvs sang eller rettere "kveding". Hun tar på seg sangoppdrag og har også utgitt egen cd med folkemusikk: I perioden høsten 2005 til våren 2007 tok Ellen Marie videreutdanning innen folkemusikk på Høgskolen i Telemark avd Rauland.

 

Tenkt på lenge
"Tenkt på lenge" er en folkemusikk-cd, utgitt i 2003. Som tittelen tilsier, var ideen om å utgi en plate / cd tenkt på lenge, og det falt derfor svært naturlig å kalle cd'en nettopp dette Musikken er en blanding av gammelt og nytt, og den har tilsammen 21 sanger. Musikere på cd'en er Astrid Hem, Atle Lien Jensen og Øystein Hakestad.
 
 

Gjetord
Gjetord har etter turen til Japan ligget i delvis dvale. Dette dels på grunn av endringer av medlemmer, ettersom bl.a Satoko har flyttet tilbake til Japan, mens Sarah en periode var tilbake i USA. Sarah  er imidlertid tilbake i Norge, med videre studier i folkemusikk på Rauland. Magnhild og Ellen Marie har i mellomtiden hatt noen oppdrag sammen, og noen hver for seg.


 
Øverdalssetra


Øverdalssetra ligger ca 3 km fra Prestegården, og ligger på en gammel setervoll med 11 gamle setrer, ca 900 m.o.h. I dag er kun 2 av disse setrene i drift, begge med  geiter. For vår del tok vi opp igjen tradisjonen med setring i 1996. Da hadde det ikke vært seterdrift på denne vollen på mange ti-år. Setervollen var gjengrodd av ener og bjørk, men kombinasjonen beitende geiter og manuell rydding har fått fram igjen kulturlandskapet i større grad. Seterfjøset, som er gammelt og bygd av stein, er ominnredet og det er lagt inn rørmjølkanlegg og mjølkbenk. Enkelt mjølkrom er bygd, og det er satt opp nytt gjerde, "skigard" rundt hele setervollen.

De siste somrene har det vært rundt 130 geiter på setra, av disse ca 120 mjølkegeiter, ettersom vi sommerstid driver setra felles for de to brukene. Geitene går da på utmarksbeite på dagtid, mens de har tilhold innengjerds på setervollen natterstid. Setersesongen har de siste årene blitt utnyttet maksimalt, med seterflytting i løpet av første uke i juni, og hjemflytting siste uke i september.


 
Setrdrift
På Øverdalssetra var det seterdrift på enkeltsetrer fram til rundt midten av 1950 - tallet. Etter den tid var det kun beiting med hester, samt noen ungdyr av storfe, og noen vedder ( værer ) som beita inne på enkelte setervoller. I 1987 ble det igjen drift på ei nabo-seter. Da hadde også vi hatt planer om å starte opp igjen, men så kom atomulykken i Tsjernobyl, og beite- områdene her ble sterkt forurensa. Etter 10 år på fellesseter i Åsdalen på Ringebufjellet, tok vi igjen fatt, restaurerte seterfjøset innvendig og bygde på et enkelt mjølkerom og mjølkeanlegg, la inn strøm, og fikk sommervann til setra, samt rydda bort det verste av ener og bjørk på setervollen. Etterhvert kom det gjerde rundt seterstua, og i 2000 ble det nytt "skigards-gjerde" rundt hele setervollen vår.  Senere har det også blitt to besetninger med geiter på setra om sommeren. Seterdrifta har så langt bestått av  mjølkeproduksjon, med levering av tankmjølka.

Hytteutleie Nybu
Nybu: Eldre enkel hytte, med stue inkl kjøkkenkrok og to soverom. Stue med sofagruppe, vedfyring med peisovn, samt panelovner.4 sengeplasser, samt mulighet for en sengeplass i stue. Sanitæranlegg med WC og dusj i eget bygg ved låven på gården. Det finnes også utedo ved hytta. 
Familien Tangen Bondal

Vi som driver og har bodd / bor  på prestegården er: Ellen Marie Tangen, født og oppvokst her i Sollia. Agronom,  driver nå småbruket hun har overtatt etter sine foreldre, Tangen. Driver også med folkemusikk, har nå tatt videreutdannelse i folkemusikk ved Høgskolen i Telemark, avd Rauland. kulturliv. Hans Bondal, driver nå bruket vi sammen overtok i 1983, Sollia Prestegård. Født og oppvokst i fjellgrenda Bondal i Telemark. Skog - og utmarkstekniker, og har vært fjelloppsyn i Sollia i mange år. Har i tillegg vært sekretær for både Atna fiskeforening og Sollia viltstellområde. i mange år. Har nå sluttet og driver med gårdsbruk nesten på heltid. Har også vært assistent / vikar i barnehagen.


Sammen har vi 4 barn, som er:

Sondre som er 28, har flyttet til fjellbygda Bondal i Telemark og overtatt småbruket etter sine besteforeldre der. Han jobber ved Bondal snekkerverksted hvor de lager møbler og kjøkken særlig for hytter. ( se www.bondalsnikkarverkstad.no. ) Er samboer med Sarah Catherine Nagell og har sønnen Jon som ble født i mai 2010.


Amund som er 27, har jobbet på Litun med psykisk  utviklingshemmede. Har nå flyttet til Trondheim, sammen med samboer Maren. Jobber delvis med samme i Trondheim, dels fortsatt på Litun.
                                                                                  
Heidi er blitt 23, bor sammen med samboer Sindre Lorch-Falck i Elverum hvor de har kjøpt seg hus. Fikk i juli 2010 datteren Hermine. Jobber til daglig ve Thon Hotel Elverum

Gisle er 20, har vært lærling på Hotell Central i Elverum. (nå Thon Hotel Elverum )og fikk fagbrev som kokk sommeren 2011. Var sommeren 2009 på Grønland på fisketur med dansk turselskap, og var etter det både sommeren 2010 og 2011 med samme selskapet som feltkokk.


 
Sollia Prestegård
Adresse: N-2477 Sollia
Mobil Ellen Marie: +47 95 08 84 65  

Mobil Hans: +47 90 96 95 18 
Epost Hans: hbond@online.no
Epost Ellen Marie: ellmar@online.no

 

TilbakemeldingerVær
          

Hent veibeskrivelse / Get Directions 
© LightWeb